of birth

少年ロケット部隊

公開年 1961年11月6日〜1962年3月31日 メディア ラジオ (全0話)
監督 脚本
制作会社 放映会社 東京ラジオ(TBSラジオ)